Maatregelen Corona Virus

Maatregelen Corona Virus/Covid-19 per 23 April

Vanaf 23 April is onze praktijk weer geopend voor reguliere behandelingen. Wij willen er alles aan doen om u goede zorg te kunnen blijven verlenen. Dit moet uiteraard op een veilige en verantwoorde manier gebeuren voor u én onze medewerkers. Ik verzoek u dan ook vriendelijk om dit bericht zorgvuldig te lezen alvorens op uw afspraak te verschijnen.

Allereerst willen wij u geruststellen; binnen de tandheelkunde werken wij al jaren volgens strenge richtlijnen die hygiëne en infectiepreventie waarborgen en wij zullen dit blijven doen. Verder zijn er volgens het advies van onze beroepsorganisaties en het RIVM aanvullende maatregelen getroffen om uw bezoek veilig te laten verlopen.

Hieronder vind u wat deze maatregelen inhouden;

 • Alleen patiënten met een afspraak mogen de praktijk binnenkomen. Op deze manier kunnen wij een veilige 1,5 meter afstand tussen u en de overige patiënten waarborgen.
 • Kom zoveel mogelijk alleen! Kinderen mogen onder begeleiding van maximaal 1 begeleider komen.
 • Komt u niet te vroeg (maximaal 5 minuten) van tevoren op uw afspraak.
 • Wij zullen u een aantal vragen moeten stellen over uw gezondheid om te kunnen besluiten of wij u veilig kunnen behandelen.
 • Bij binnenkomst moet u uw handen desinfecteren volgens de aanwijzingen op de poster.
 • Wij verzoeken u zich te melden bij de balie, de assistente zal u aanwijzen op welke stoel u mag plaatsnemen.
 • Wij adviseren u om voor uw bezoek thuis naar het toilet te gaan. De richtlijn schrijft voor dat u bij ons géén gebruik kunt maken van het toilet.
 • Verder vragen wij u vriendelijk om minimaal 1,5 meter afstand te bewaren van onze medewerkers indien zij geen beschermingsmiddelen dragen.

Beantwoord de gezondheidsvragenlijst hieronder zorgvuldig, mocht u één van de vragen met JA beantwoorden overleg dan eerst met de praktijk alvorens de afspraak door te laten gaan.

Gezondheidsvragen lijst

JA NEE
Heeft u nu corona?
Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met corona?
Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
Heeft u 1 van de volgende symptomen; verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?
Bent u in thuisisolatie?
Woont u in een verpleeghuis?
Woont u in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond* ?

 

* Mocht u een onderliggend ziektebeeld hebben en daarmee tot een kwetsbare groep behoren, stel dan indien mogelijk de behandeling uit.

Bent u ouder dan 70 en/of heeft u bijvoorbeeld;

 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen (COPD/ astma / chronische bronchitis)
 • Chronische hartaandoeningen
 • Diabetes Mellitus (mits goed ingesteld)
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand voor infecties door medicatie bijvoorbeeld door auto-immuun ziekte of chemo of bestraling bij kanker.

Neem in dit geval contact op met de praktijk, wij bespreken met u de mogelijkheden voor behandeling.