Missie en visie

Wij verlenen kwalitatief hoogstaande tandheelkundige zorg  aan onze patiënten.

Om dit te kunnen realiseren werken wij met hoog opgeleide medewerkers, professionele apparatuur en volgen wij de richtlijnen op het gebied van tandheelkunde, hygiëne- en infectiepreventie en de algemene wet- en regelgeving.

In onze tandartspraktijk ontzorgen wij u door het aanbieden van een breed pakket aan dienstverlening.

Wij zetten ons als praktijk in om iedereen – en in het bijzonder kinderen – bewuster te maken van het nut van goede mondzorg. Door bij kinderen in een vroeg stadium preventie onder de aandacht te brengen, wordt grotendeels voorkomen dat zij op latere leeftijd curatieve mondzorg nodig hebben.

In onze bedrijfsvoering heeft ook duurzaamheid onze aandacht. Wij willen het milieu zo min mogelijk belasten; zo nemen wij regelmatig onze werkzaamheden onder de loep en geven onze voorkeur aan  het maken van een groenere keuze mb.t. de produkten die wij gebruiken.